X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

در ناتوانى و پیرى سعدی

سه‌شنبه 2 تیر 1394 ساعت 11:28
 در ناتوانى و پیرى  سعدی    

 

 • در ناتوانى و پیرى

 • سعدی  

 • در ناتوانى و پیرى
  با طایفه دانشمندان در جامع دمشق بحثی همی کردم

 • حکایت:
  با طایفه دانشمندان در جامع دمشق بحثی همی کردم که جوانی درآمد و گفت : درین میان کسی هست که زبان پارسی بداند ؟ غالب اشارت به من کردند . گفتمش : خیر است . گفت : پیری صد و پنجاه ساله در حالت نزع است و به زبان عجم چیزی همی گوید و مفهوم ما نمی گردد ، گر بکرم رنجه شوی مزد یایی ، باشد که وصیتی همی کند . چون به بالینش فراز شدم این می گفت :
  دمى چند گفتم بر آرم به کام
  دریغا که بگرفت راه نفس

  دریغا که بر خوان الوان عمر
  دمى خورده بودیم و گفتند: بس

  معانی این سخن را به عربی با شامیان همی فتم و تعجب همی کردند از عمر دراز و تاسف او همچنان بر حیات دنیا . گفتم : چگونه ای درین حالت ؟ گفت : چه گویم ؟
  ندیده اى که چه سختى همى رسد به کسى
  که از دهانش به در مى کنند دندانى ؟

  اینک مقایسه کن که در این حال ، بر من چه مى گذرد؟

  قیاس کن که چه حالت بود در آن ساعت
  که از وجود عزیزش بدر رود جانى

  گفتم : تصور مرگ از خیال خود بدر کن و وهم را بر طبیعت مستولی مگردان که فیلسوفان یونان گفته اند : مزاج ار چه مستقیم بود ، اعتماد بقا را نشاید و مرض گرچه هایل ، دلالت کلی بر هلاک نکند ، اگر فرمایی طبیبی را بخوانم تا معالجت کند . دیده برکرد و بخندید و گفت :

  دست بر هم زند طبیب ظریف
  چون حرف بیند اوفتاده حریف
  خواجه در بند نقش ایوان است
  خانه از پاى بند ویران است
  پیرمردى ز نزع مى نالید
  پیرزن صندلش همى مالید
  چون مخبط شد اعتدال مزاج
  نه عزیمت اثر کند نه علاج
 در ناتوانى و پیرى  سعدی   http://www.jjtvn.ir/fa/article/378/%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%89-%D9%88-%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D9%89